elenbi
Dostarczamy produkty 
spełniające Państwa oczekiwania
pomiary elektryczne
 
 
pomiary termowizyjne

   


pomiary elektroenergetyczne
 
 
 

pomiary temperatury


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
serwis
`
 
 przeglądy i oględziny 

 


Wykonujemy pomiary elektryczne odbiorcze i eksploatacyjne 

instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 

elektroenergetycznych niskich oraz średnich napięć.


Przeprowadzamy pomiary elektryczne:
1. pomiary ochrony przeciwporażeniowej:
impedancji pętli zwarcia,
wyłączników różnicowoprądowych,
próby ciągłości elektrycznej przewodów
oraz sprawdzenie poprawności połączeń
2. pomiary stanu izolacji przewodów

linii kablowych oraz urządzeń niskich i średnich napięć 
3. pomiary rezystancji uziemień
i rezystywności gruntu
 
4. pomiary instalacji odgromowej 
5. pomiary natężenia oświetlenia
(oświetlenia podstawowego, awaryjnego,
zewnętrznego dróg, placów)
6. bezdotykowe pomiary temperatury 
urządzeń elektroenergetycznych
7. pomiary baterii akumulatorówPomiar temperatury na zaciskach transformatora

Przeprowadzamy prace serwisowe:


W ramach serwisu oferujemy Państwu 

kompleksową usługę utrzymania instalacji elektrycznej.

Przeprowadzamy oględziny, przeglądy, prace konserwacyjne, 

naprawy, remonty instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych, 

w tym urządzeń oświetleniowych, aparatury sterowniczej 

i łączeniowej niskiego i średniego napięcia.

 
 
 
 
 


pomiary elektryczne
 
 
pomiary ochronne
 

 
 
pomiary odrgromowe

  


pomiary natężenia oświetlenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
serwis

 
 naprawy i remonty